De vakken die je hebt en mag kiezen op het havo bij de keuze natuur en gezondheid:

Verplichte vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding
 • CKV
 • Levensbeschouwing
 • Wiskunde A/B
 • Biologie
 • Scheikunde

Keuzevakken:

 • Aardrijkskunde
 • Natuurkunde
 • Economie
 • Kunstvak
 • mvt (fa of du)
 • Informatica