De vakken die je hebt en mag kiezen op het vwo bij de keuze natuur en techniek:

Verplichte vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • 2e mod. vr. taal
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding
 • CKV
 • Anw
 • Levensbeschouwing
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Keuzevakken:

 • Wiskunde D
 • Biologie
 • Economie
 • Aardrijkskunde
 • Filosofie
 • Informatica
 • Kunstvak