De vakken die je hebt en mag kiezen op het havo bij de keuze natuur en techniek:

Verplichte vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding
 • CKV
 • Levensbeschouwing
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Keuzevakken:

 • Informatica
 • Biologie
 • Economie
 • Aardrijkskunde
 • mvt (fa of du)
 • Kunstvak